Wensenlijst Vrienden naar politiek  

Wensenlijst Vrienden naar politiek
 2 januari 2018

De gemeente(raad) moet de participatie, het meedenken en -praten van burgers, moderniseren en serieus nemen. Dat is een van de wensen die de Vrienden van het Oude Dorp naar de politieke partijen hebben gestuurd.

De wensenlijst is met het oog op de komende raadsverkiezingen opgesteld. De Vrienden pleiten onder meer voor het aanwijzen van de Wijgert Kooijbuurt als ’beschermd dorpsgezicht en het versterken van karakteristieke groen (zoals bomen en heggetjes) in het Oude Dorp.

Het pleidooi voor betere participatieprocessen komt voort uit de teleurstelling over het Keucheniusproject en de daaraan gekoppelde Termijnagenda. In dat kader vragen de Vrienden de Huizer politici onder meer om het Burgerinitiatief dorpspark (rondom het oude gemeentehuis) te heroverwegen ’zodat die openbare ruimte bij het dorp getrokken wordt en wordt benut’. Verder moet de beleving van de dorpskern worden herzien in verband met ’het nieuwe winkelen’. De markt moet verschuiven, er moet meer horeca op het Oude Raadhuisplein komen, en ’leuke  ambachtelijke winkels’ in het centrum.

Vrachtauto’s. Een ander speerpunt van de Vrienden is de verkeersoverlast in het Oude Dorp. Zij pleiten voor het aanpakken van het parkeren en de verkeerscirculatie, en het autoluw maken van de dorpskern. ’Geen sluipverkeer en zware, lange vrachtwagens.’ Het komt regelmatig voor dat een vrachtauto zich vastrijdt in de smalle en bochtige straten van het Oude Dorp. ’Hilarische situaties zijn aan de orde van de dag., Kan het ook anders, was de vraag in een beperkte enquête die de gemeente wilde laten uitvoeren.’ Op verzoek van de Vrienden is de vragenlijst in het Oude Dorp verspreid en op Facebook geplaatst. ’De respons was groot. Binnenkort verwachten wij de resultaten.’

BNI. Het inrichten van een ’shoppinglint’ van de Oude Haven tot de Oude Kerk staat ook op de wensenlijst van de Vrienden. Zij pleiten voor een tweede leven voor karakteristieke gebouwen. ’Beschouw de panden van BNI als industrieel erfgoed, bewaar ze en geef ze een nieuwe functie om de belevingswaarde van de Havenstraat te vergroten.’

Al jaren wordt er gepraat over het verfraaien van de verbinding tussen Oude Haven en Oude Dorp, constateren de Vrienden. ’De eerste stepping stone is gelegd met De Krachtcentrale. Maar er moet en er kan meer. BNI wil de gebouwen ten zuiden van de Krachtcentrale verkopen. Een ideale mogelijkheid voor een metamorfose van de Havenstraat.’

2 januari 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Geef een reactie