De vragen van de Vrienden over sloop en nieuwbouw aan de Kerkstraat 

De Vrienden van het Oude Dorp Huizen houden van duidelijkheid. Vooral als het gaat om de nieuwe coalitie die nu onder leiding van de VVD-er Ormel stilzwijgend aan een coalitieakkoord werkt. En…niet echt onbelangrijk, wat wordt de invulling van de wethoudersposten? Gezien de troubles rond het participatieproces mbt de Keucheniushof en het Fysieke Domein hebben we daar over in elk geval een duidelijke mening**. Maar om nu niet meteen het mes op tafel te leggen, houden we die maar even voor ons.

De Kerkstraat gaat op de schop. Maar wat zijn de plannen?

Waarom laten de Vrienden dan nu al van zich horen?  Wel, er staat een nieuw ingrijpende bouwkundig traject op poten dat een onderdeel is van de Termijnagenda.  Deze laatste maakte in elk geval deel uit van de meeste verkiezingsprogramma’s van de Huizer politieke partijen. Het draait om de voorgenomen complete sloop en wederopbouw van de uiterst gedateerde en armoedige bebouwing aan de Kerkstraat, vanaf de Blokkerpanden tot aan het huidige Kunstkantoor (nu nog eigendom van de gemeente). Er komt in elk geval een supermarkt van VOMAR, en daarboven zo’n 30 appartementen. De huidige eigenaar van  de panden HB Capital wilde de boel graag verkopen en dat was interessant voor van  Hoorne Vastgoed.

De Vrienden vinden het een goed idee dat de Kerkstraat resoluut op de schop gaat. Maar hebben op voorhand ook een aantal vragen. Om te voorkomen dat we later spijt hebben. De termijnagenda is wat ons betreft leidend in het geheel. De vragen:

 • Kan er dan wel of niet een (nieuwe) ingang aan de Ceintuurbaan komen voor de parkeergarage? De gemeente beschikt nl.  ook over het pand naast het “postkantoor” (het huidige Kunstkantoor) aan de Ceintuurbaan. Kun je de twee parkeerkelders dan koppelen zodat je in elk geval het bestemmingsverkeer naar de parkeergarages aan de Keucheniusstraat kwijt bent?
 • Hoe gaat het met de bevoorrading van Vomar?
 • De huidige parkeerkelder loopt onder de arcade (overkapping voor de huidige winkeltjes) door. Komt de voorgevel van de supermarkt dan ook naar voren? En willen we dat? Waar loop je als consument dan?
 • Blijven de parkeerplaatsen aan de Kerkstraat bestaan? Zo nee, Hoe richt je het gebied dan in?
 • Graag zouden we een echte fietsstrook hebben die het fietspad voor Het Wapen van Huizen verbindt met het centrum.
 • Is in de Kerkstraat nog ruimte voor de markt mogelijk(zie: termijnagenda)?
 • Waar komt de ingang van de Vomar supermarkt?
 • Komt er een lange gesloten wand tegenover de Oude Kerk? Of ramen met plakreclame? Of kleine winkeltjes zoals die ook de Hema “camoufleren”?
 • 30 appartementen betekent (zo schatten de Vrienden in) 2 bouwlagen op de supermarkt plus een kap (om bebouwing in het centrum acceptabel te maken) ofwel gauw 13 meter hoog. Klopt dat? Dan worden we daar niet blij van.
 • Hoe plastisch (architectonisch acceptabel) kun je een gebouw op het bestaande fundament maken? Wordt het niet een repeterende architectuur en dus al snel meer van het zelfde? Laten we hier nu alsjeblieft eens iets uitzonderlijks doen, iets laags en moois maken!
 • Welke functie krijgt het Kunstkantoor op de kop bij het Prins Bernhardplein?
 • Krijgt het een horeca functie?
 • Is er ruimte voor een terras?
 • Hoe kun je gelijktijdig de entree van het dorp verbeteren en verfraaien?
 • Als pand Veerman in de plannen wordt betrokken hoe sluit die dan aan op de bebouwing Keuhof?
 • Blijft de parkeerruimte achter Blokker bestaan?
 • Als de begane grond van Blokker gehandhaafd wordt hoe wordt dan het hoogteverschil tussen Blokker en Veerman opgelost?
 • Wordt de parkeergarage daaronder doorgetrokken naar parkeergarage onder AH?

Dit is slecht een greep slechts een greep uit de vele vragen die er op dit moment al zijn.

Anderzijds moet ook gezegd worden dat deze plannen, mits in samenhang met andere wensen (die genoteerd staan in de Termijnagenda) vele mogelijkheden bieden om meer dan twee “vliegen” in één keer te slaan. De gemeente zou er verstandig aan doen om, voordat zij toezegt hun eigendommen in een dergelijke ontwikkeling in te brengen, hun programma van eisen goed te formuleren. Als Vrienden willen we daar graag behulpzaam bij zijn.

**Op het moment van schrijven is het nieuwe coalitieprogramma alsmede de invulling van de wethoudersposten bekend geworden. Daar komen we snel op terug.

 

 

16 mei 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Geef een reactie