Bestuur aangepast

Per 1 augustus 2018 is de bestuurssamenstelling van de Vrienden gewijzigd. Charlotte Fontein, die meer dan 10 jaar in het bestuur heeft gezeten en Ruud Hehenkamp treden af en het driekoppige bestuur bestaat vanaf die datum uit Yvonne van Sluys, voorzitter, Fred Sanders en Rob Viool, penningmeester. Aldus is besloten in de laatste (bestuurs-)vergadering.
De Vrienden zijn Charlotte enorm dankbaar voor al het kwaliteitswerk dat zij voor de stichting en daarmee voor het Oude dorp Huizen heeft verzet, haar toewijding en nauwgezetheid. Ondanks de frustratie die dit vrijwilligerswerk soms meebrengt volhardde zij en kan mede daardoor bogen op tastbare resultaten, chapeau!

9 augustus 2018 — Filed under: Geen categorie

Geef een reactie