Waterstraat 1

Huizen ˂{huizen} is een formule die goed is te verdedigen om aan te tonen dat Huizen méér is dan ‘alle huizen in deze verzameling’. Te denken valt  daarbij aan de mensen, het sociale leven, de winkelcentra, markten, kerken, moskeeën en het scala aan verenigingen waar we elkaar vóór Corona in alle onschuld plachten te ontmoeten. En hopelijk snel weer als deze pandemie zijn einde vindt of we ermee hebben leren leven. Vanuit de optiek van de Vrienden van het Oude Dorp Huizen gaat het echter wel degelijk om het onroerend goed. Hoe meer karakteristieke gebouwen van de dorpskern verdwijnen, hoe minder er overblijft van het Oude Dorp Huizen. En van een mooi Darp genieten niet alleen de bewoners zelf maar alle inwoners van Huizen en bewonderaars daar ver omheen.

Een mooi recent voorbeeld van hoe de vrienden van het Oude dorp Huizen voor haar waken is Waterstraat 1, een prachtige witte woonboerderij in typisch Huizer stijl, gelegen midden in het dorp. Toen ons begin februari ter ore kwam dat het pand verkocht was en dat de nieuwe eigenaren een aanvraag hadden ingediend voor vooroverleg met de Gemeente over mogelijke sloop (reden: niet duurzaam gebouwd), hebben we dit via onze website en Facebook pagina bekend gemaakt. Zowel daar als op andere sites over het historische dorp Huizen leidde dit tot hevige consternatie.

Groot was de onvrede en het ongeloof dat men kon overwegen om zo’n mooi en herkenbaar onderdeel van het dorp te vervangen voor een quasi passende “witte villa met zwarte kozijnen in Blaricumse stijl”, zoals een reagerende Huizer vreesde, “of nog erger”. Iemand stelde voor om een petitie te houden voor behoud van dit mooie pand. Diverse bewoners van het oude dorp vertelden hoe zij hun woning van binnen uit hadden verduurzaamd en nodigden de nieuwe eigenaren uit voor gratis advies.  Er werd opgeroepen om het College en de Gemeenteraad eraan te herinneren dat onze Huizer dorpskern onder beschermd dorpsgezicht valt. De contacten van de vrienden met de ambtenarij liepen natuurlijk al maar de onrust die het bericht opriep zal ook hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen in deze casus.

In de weken erna kregen we contact met de oude bewoners van Waterstraat 1 die ons verzekerden dat ze de riante boerderijwoning niet aan een investeringsmaatschappij hadden willen verkopen maar aan particulieren en dat deze kandidaten de intentie hadden geuit om het pand te behouden. Kort daarna kwamen wij ook in contact met de nieuwe eigenaren, die ons verzekerden dat zij oorspronkelijk het pand juist zo wilden behouden….Waarom er een overleg voor vergunning tot sloop was ingediend is nooit duidelijk geworden en niet meer van belang want de gemeente  c.q. welstandscommissie heeft geoordeeld dat er van sloop geen sprake kan zijn. Wat een opluchting!

Geef een reactie