schipperstraat_7  Als je van plan bent een woning in het Oude Dorp te kopen of te verbouwen dan moet je weten dat sinds 1 april 2007 de regelgeving ingrijpend is gewijzigd. In Nederland mag men in beginsel niet bouwen of verbouwen zonder bouwvergunning van burgemeester en wethouders. In de Woningwet is geregeld hoe en wanneer een bouwvergunning kan/moet worden aangevraagd.

Omdat een bouwwerk veilig moet zijn wordt door de gemeente onder meer beoordeeld of voldaan wordt aan de regels in het Bouwbesluit 2003 en de gemeentelijke bouwverordening.

Naast landelijke regelgeving geldt ook plaatselijke regelgeving zoals het Welstandsbeleid van de gemeente, het Monumentenbeleid en Bestemmingsplannen voor het gebied waarin je wilt kopen of bouwen.

Als je van plan bent een woning te kopen of te verbouwen is het aan te raden om je eerst deugdelijk te oriënteren. Overigens ben je ook verantwoordelijk voor de aanpassingen aan de woning, die je rechtsvoorganger heeft gepleegd

Geef een reactie