Kerkstraat 1

kerkstraat_kerk

Raadpleeg voor een uitgebreide geschied-schrijving van de Oude Kerk de website van de hervormde gemeente in Huizen.

De Huizer geschiedschrijver Lambert Rijcksz Lustigh (1656-1727) denkt dat rond 1380 een oude kapel gewijd aan de Heilige Thomas is vervangen door een kerk, ook gewijd aan St. Thomas. In 1409 werd Huizen een zelfstandige parochie. De kerk moet toen zijn voltooid. Overigens was de kerk toen veel kleiner dan de kerk die er nu is. Er was een toren en een schip. In 1480 is een koor toegevoegd. In 1870 krijgt de kerk zijbeuken. De toren was lager en had geen trans. In 1987 is de kerk opgeknapt. Het interieur  kreeg de kleuren van vergelijkbare kerken in de vissersgemeenten rond het IJsselmeer.

Pas in 1912 krijgt de kerk een orgel. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een voorzanger. Het huidige Flentrop orgel is rond 1980 geplaatst.

De kerk is te bezichtigen iedere oneven zaterdag van half elf tot half twee.

30 april 2015 — Filed under: —