De Vrienden van het Oude Dorp Huizen staan open voor een spectrum aan meningen, zolang het maar gaat over onderwerpen met betrekking tot het Oude Dorp.Wil je iets kwijt over onze opvattingen, onze werkwijze, de manier waarop wij participeren, het nieuwe Hoofd Winkel Centrum ofwel het befaamde Keugat, gemeentelijke plannen voor sloop,nieuwbouw en herbouw of andere relevante onderwerpen met betrekking tot wonen, werken en winkelen, dan hebben wij daarvoor een gastenblog. Je kunt je verhaal kwijt op gastenblog@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl. Echter, de Vrienden hebben het recht om inzendingen te weigeren wanneer, zoals dat zo mooi heet, de regels van het betamelijke worden overschreden.

1 reactie

  1. Huizerblog: ceci n’est pas un trou

    Zo lijkt het even: communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Dan doel ik op een artikel in de Huizer Courant van 22 oktober jl: “Participatieproces Keucheniusgat hortend en stotend verder”. Poe, poe, dat klinkt niet veelbelovend voor een traject dat nog maar net is ingezet. Maar waar gaat het nu helemaal om? De gemeente, in dit geval wethouder Marlous Verbeek, heeft het voortouw genomen om samen met Huizer winkeliers, bewoners, de Vrienden van Oude Dorp Huizen – waar ik trouwens zelf toe behoor- en het Huizer Initiatief Platform te komen tot een mooie ontwikkeling van een nieuw Hoofd Winkel Centrum. Een prachtig streven na ruim 20 jaar braak liggende grond, eindeloos gehakketak met projectontwikkelaars en definitief afgeschoten megalomane plannen uit een vorige bestuurlijke periode. Zo zijn er dus onlangs gesprekken gestart met deze groep participanten, die versterkt is met onder meer laterale denkers op het gebied van urban development, architectuur, stedenbouw en creatief ondernemerschap. Een prettige bundel zeer gemotiveerde mannen en vrouwen die het onderling over de vertrekpunten in grote lijnen redelijk eens zijn. Maar ook is men eenduidig over het feit dat op onderdelen van het proces de opvattingen van de participanten afwijken van die van de gemeente. En dat toch wel even schriftelijk willen laten weten. Herinnert u zich in dit verband nog het optreden in het grijze verleden van Job Cohen die een brief over een heikele kwestie had geschreven die misschien niet geschreven had hoeven worden maar die toch op de post was gegaan terwijl deze niet verzonden had mogen worden? Wel, zoiets is er nu ook gebeurd. Met een hoop commotie en gedoe als gevolg, waarbij wel iets te gemakkelijk voorbij gegaan is aan de inhoud van het verhaal. Gelukkig waart de geest van Job Cohen nog rond. Je drinkt een kopje thee met de wethouder en de lucht klaart op. Dat geeft de burger moed om weer volop door te gaan. Misschien af en toe met enkele hick ups. Maar wellicht met het vooruitzicht dat ik op mijn oude dag in een winkel-, woon- en belevingscentrum rondwandel, geniet van de teruggekeerde sfeer die zo naadloos past bij het Oude Dorp Huizen, samen met Marlous Verbeek ga zitten op het terras van petit café-restaurant Le Coeur du Trou en haar dan toefluister: hortend en stotend zijn we toch een heel eind gekomen.

    Jan Groothuis 22-10-2015

    Jan Groothuis — 23 oktober 2015 14:58