Stand van zaken per 17 september 2015:
Er is een tweede plan met mansardekap. De inwoners zijn op 21 april 2015 geïnformeerd. Inmiddels ligt het plan tot 15 oktober 2015 ter inzage. De vrienden hebben op 07 september 2015 hun zienswijze ingediend.

Stand van zaken per 15 november 2013

Het bouwplan is het welstandscollege gepasseerd.
Inspraak heeft op ……. plaatsgevonden.