De volgende projecten zijn in de loop van de afgelopen jaren afgerond, tot tevredenheid (en in enkele gevallen met steun)  van de Vrienden

  • De herbouw (na brand) van de winkels aan de Kerkstraat
  • De nieuwbouw van woningen en winkelruimte aan de Keucheniusstraat
  • Boerderij op de hoek van de Havenstraat/Visserstraat
  • Oranje Weeshuisappartementen (Arcadisgebouw)
  • De oude pastorie
  • Schoolstraat (4 nieuwe woningen)
  • Wilhelminaschool (met gedeeltelijk behoud van het oude schoolgebouw)
  • Schoemanterrein (sloop en nieuwbouwproject)
  • Boerderij Valkenaarstraat (geslaagde renovatie na overleg met de nieuwe eigenaar, de buurtbewoners en  ed vrienden)