Ingrijpende bouwplannen in het oude dorp volgen wij met argus ogen.Wij toetsen de bouwplannen aan het uitgangspunt, dat deze moeten passen bij karakter, maat en schaal van het oude dorp. Daarom hebben wij destijds fel geageerd tegen het oorspronkelijke plan voor het megalomane Hoofdwinkelcentrum aan de Keucheniusstraat.  Wij hebben er herhaaldelijk op gewezen dat de plannen dateren uit 1996 en dat er  grote economische veranderingen op til waren. Wij stonden in onze kritiek niet alleen. Ook de bewoners van de Ceintuurbaan, de Tuinstraat protesteerden hevig. En IEF Capital dat veel winkels bezat in het Oude Dorp zag ook niets in de plannen. Gelukkig heeft de gemeente gedwongen door de omstandigheden uiteindelijk alles afgeblazen. Na de verkiezingen van 2014 kwam er een nieuw college dat een eind wilde maken aan de politieke soap rond een nieuw winkelcentrum en specifiek de bebouwing van het zogeheten Keugat.  Er werd een participatieproces opgetuigd waar ook de Vrienden een rol in speelden. Wil je meer weten over dit traject? De Vrienden hebben een boekje geschreven over 20 jaar politiek onvermogen onder de titel Het gat van Huizen. Te bestellen bij Charlotte Fontein.

De gemeente heeft de afgelopen periode niet stil gezeten en meerdere plannen gepresenteerd en inmiddels uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld voor het Schoemanterrein op de hoek van de Koningin Wilhelminastraat, Plaveenseweg en Lindenlaan, voor Schoolstraat 13 en Koningin Julianastraat 32A. Wij hebben ons daar stevig tegen aan bemoeid en er bij de gemeente op aan gedrongen om ook het terrein van de Koningin Wilhelminaschool hierin mee te nemen om op die manier een samenhangende ontwikkeling te realiseren voor het hele gebied.

Het volgen van de plannen van het begin tot het eind vraagt een speciale aanpak. Voordat vergunning voor de bouw wordt verleend, volgen ingediende bouwplannen een lange weg: ze gaan in de inspraak met de buurt/omwonenden, worden getoetst door de welstandscommissie, worden vastgesteld door het college, na het publiceren van de toestemming kan bezwaar gemaakt worden en in het uiterste geval kan beroep ingesteld worden bij de Raad van State. De Vrienden volgen dit hele proces nauwkeurig, maar wij kunnen natuurlijk niet alles naar onze hand zetten. Onze werkwijze is om in een vroegtijdig stadium zoveel mogelijk onze invloed uit te oefenen en vooral om in gesprek te blijven met de gemeente.

Geef een reactie