Beschrijving van de plannen

Op de hoek van de Oranjeweeshuisstraat en de Havenstraat, waar vroeger de Van der Roest panden, stonden, is een appartementengebouw verschenen van vier etages met parkeerkelder. In dat gebouw zijn geen winkels of andere bedrijfsruimten voorzien. Het gebouw zal ten opzichte van de rooilijn die het huidige gebouw heeft vijf meter naar voren.

OranjeweeshuisArcadeDe Vrienden van het Oude Dorp vinden de schaal en maat van de plannen voor een vier etages appartementencomplex aan de Oranjeweeshuisstraat aan de forse kant. Al acht jaar werd gedacht over de invulling van deze prominente plek in het dorp. De eigenaar had al drie plannen ingediend voor dat dit plan werd goedgekeurd.

Het eerste plan had onze instemming en niet alleen die van ons. Ook leden van de gemeenteraad en ambtenaren op het gemeentehuis waren enthousiast. Maar het plan werd afgewezen door de Welstandscommissie vanwege het historisch  karakter. Het tweede plan, dat veel moderner was en dat wel door de Welstandscommissie werd goedgekeurd, vond uiteindelijk geen genade in de ogen van de indiener  zelf. Nu er na lang touwtrekken een plan ligt dat voldoet aan zowel de wensen van de Welstandscommissie als de eigenaar, hebben de Vrienden lang geaarzeld. Wij verhullen niet, dat onze voorkeur nog steeds uitgaat naar het eerste plan,  omdat dat plan volgens ons beter past in de omgeving dan het plan dat er nu ligt.

Wij vinden dat met het doorzetten van dit plan voor deze belangrijke plaats in het dorp de kans wordt gemist op een samenhangende ontwikkeling van het gehele Hoofdwinkelcentrum. Wij vinden dat de westelijke toegang van het dorp met het prachtige uitzicht op de Oude Kerk niet verder verrommeld moet worden. De enige manier om dat te voorkomen is volgens ons de ontwikkeling van een beeldkwaliteitplan voor het hele Hoofdwinkelcentrum, en dat is dus in onze ogen niet alleen het gat in de Keucheniusstraat.  Alleen op die manier kan ervoor worden gezorgd dat huidige en toekomstige bouwplannen in samenhang worden beoordeeld en dat er rekening wordt gehouden met aanpassing aan de omgeving.  Op zichzelf staande bouwplannen worden niet één geheel als niet van te voren is uitgestippeld hoe dat geheel eruit moet gaan zien.

De Vrienden begrijpen daarom niet goed, dat de gemeenteraad van Huizen wel oog heeft gehad voor het karakter en de hoogte van de bouwplannen voor het blok Voorbaan, Kerkstraat, Raadhuisstraat, Havenstraat, daarvoor een beeldplan heeft laten ontwikkelen, maar nu datzelfde niet vraagt voordat er gebouwd gaat worden op de hoek van de Oranjeweeshuisstraat, recht tegenover de kerk.

De Vrienden vinden dat het historisch karakter van het oude dorp behouden en versterkt moet worden en de aantrekkelijkheid van het centrum vergroot. Die visie sluit aan bij de zienswijze die het college van burgemeester en wethouders heeft neergelegd in de toekomstvisie over de toeristische aantrekkingskracht van Huizen. Maar volgens de Stichting moet dan zorgvuldig worden omgesprongen met de “open” plekken in het dorp. Vanuit dat oogpunt is het volgens de Vrienden funest om niet in samenhang te kijken naar wat we op welke plaats in het dorp gaan bouwen en hoe dat eruit gaat zien. De gevolgen zijn overal zichtbaar in het dorp.

Wij hebben moeten constateren dat wij van mening verschillen met de Welstandscommissie over het “nieuwe bouwen” in het dorp. Wij vinden dat karakter, schaal en maat van de omgeving bepalend moeten zijn. De Welstandscommissie en het college van burgemeester en wethouders hebben daar anders over gedacht.