Ontwikkelingen nieuwbouw appartementen aan de Driftweg Huizen/Naarden

Op 17 februari jl. is een aanvraag c.q. een melding van een omgevingsvergunning gedaan bij de gemeente Gooise Meren voor een appartementengebouw op het kadastraal perceel B 1351 (kadastrale gemeente Naarden). Bij ons is dit terrein bekend als “de Kuil” aan de Driftweg in Huizen of zeg maar op de eng bij Huizen. Voor informatie […]

Waterstraat 1

Huizen ˂{huizen} is een formule die goed is te verdedigen om aan te tonen dat Huizen méér is dan ‘alle huizen in deze verzameling’. Te denken valt  daarbij aan de mensen, het sociale leven, de winkelcentra, markten, kerken, moskeeën en het scala aan verenigingen waar we elkaar vóór Corona in alle onschuld plachten te ontmoeten. […]

In Memoriam

Wij ontvingen het droeve bericht dat Nel Hoogmoed op 2 januari is overleden. Nel is jarenlang een gedreven voorzitter van de Vrienden geweest. Zij heeft veel voor de Vrienden en dus voor het Oude Dorp betekend. Ze stond op de barricaden als er weer eens een karakteristiek gebouw dreigde te vallen in de zucht naar […]

6 januari 2021 — Filed under: Nieuws — Tags:

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over onze activiteiten in 2019 kunt u hier vinden Jaarverslag 2019 SVOD

14 augustus 2019 — Filed under: Geen categorie,Nieuws

De vragen van de Vrienden over sloop en nieuwbouw aan de Kerkstraat 

De Vrienden van het Oude Dorp Huizen houden van duidelijkheid. Vooral als het gaat om de nieuwe coalitie die nu onder leiding van de VVD-er Ormel stilzwijgend aan een coalitieakkoord werkt. En…niet echt onbelangrijk, wat wordt de invulling van de wethoudersposten? Gezien de troubles rond het participatieproces mbt de Keucheniushof en het Fysieke Domein hebben […]

16 mei 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Onze Nieuwsbrief maart 2018

29 maart 2018 — Filed under: Nieuws

De Gemeenteraadsverkiezingen: wat willen de partijen met het Oude Dorp?

Wat willen de politieke partijen met het Oude Dorp?  Is dat ook wat wij voor ogen hebben? Komt dat ook overeen met wat u wilt?  De Vrienden hebben de verschillende partijprogramma’s geanalyseerd. Voor alle duidelijkheid: de programma’s belichten vele zaken, vanuit onze opdracht bekijken wij een belangrijk aspect: welke visie is er op de toekomst […]

20 maart 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Norman Vervat: ga zorgvuldig om met uw gemetselde gevel

Norman Vervat is kunsthistoricus en als zodanig actief voor de Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie die zich ook in Huizen inzet voor het behoud van historische gebouwen. Wat vindt hij van het fenomeen dat huiseigenaren van oude panden nogal eens de gevels laten reinigen en het voegwerk vervangen?   Wie regelmatig door Huizen loopt ziet […]

14 maart 2018 — Filed under: Geen categorie,Nieuws

Wensenlijst Vrienden naar politiek  

Eddie de Paepe. Gooi en Eemlander.  2 januari 2018 De gemeente(raad) moet de participatie, het meedenken en -praten van burgers, moderniseren en serieus nemen. Dat is een van de wensen die de Vrienden van het Oude Dorp naar de politieke partijen hebben gestuurd. De wensenlijst is met het oog op de komende raadsverkiezingen opgesteld. De Vrienden […]

2 januari 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Vrienden van het Oude Dorp maken ernstig bezwaar tegen bouwplan Keuhof

Wat is er nu weer aan de hand met het Keuhof, dat is toch al helemaal afgetimmerd? Nou nee hoor, want de gemeente maakt er weer een potje van en gaat voorbij aan de gemaakte afspraken met de (voormalige) participatiegroep en de gemeenteraad. De bouwplannen en de daarbij horende wijziging van het  bestemmingsplan zijn nog […]

28 november 2017 — Filed under: Nieuws — Tags: