Tijdelijke busremise aan Randweg

Connexxion heeft bij de Provincie NH een aanvraag voor een tijdelijke busremise op het terrein naast de kalzandsteenfabriek gedaan.   De provincie heeft aan Connexxion voor de komende 10 jaren een concessie verleend om met volledig elektrische bussen te gaan rijden. Omdat de actieradius van elektrische bussen beperkt is, is naast Hilversum ook in Huizen […]

JAARVERSLAG VRIENDEN VAN HET OUDE DORP HUIZEN 2020

In zijn algemeenheid zijn wij tevreden over het steeds grotere bewustzijn waar het de waarde van ons erfgoed betreft en de manier om nieuw- en verbouw goed in te passen in het bijzondere karakter van het Oude dorp. Corona heeft in 2020 een flinke impact op allerlei vooruitgang, hoewel de bouw niet plat heeft gelegen. […]

Ontwikkelingen nieuwbouw appartementen aan de Driftweg Huizen/Naarden

Op 17 februari jl. is een aanvraag c.q. een melding van een omgevingsvergunning gedaan bij de gemeente Gooise Meren voor een appartementengebouw op het kadastraal perceel B 1351 (kadastrale gemeente Naarden). Bij ons is dit terrein bekend als “de Kuil” aan de Driftweg in Huizen of zeg maar op de eng bij Huizen. Voor informatie […]

Waterstraat 1

Huizen ˂{huizen} is een formule die goed is te verdedigen om aan te tonen dat Huizen méér is dan ‘alle huizen in deze verzameling’. Te denken valt  daarbij aan de mensen, het sociale leven, de winkelcentra, markten, kerken, moskeeën en het scala aan verenigingen waar we elkaar vóór Corona in alle onschuld plachten te ontmoeten. […]

In Memoriam

Wij ontvingen het droeve bericht dat Nel Hoogmoed op 2 januari is overleden. Nel is jarenlang een gedreven voorzitter van de Vrienden geweest. Zij heeft veel voor de Vrienden en dus voor het Oude Dorp betekend. Ze stond op de barricaden als er weer eens een karakteristiek gebouw dreigde te vallen in de zucht naar […]

6 januari 2021 — Filed under: Nieuws — Tags:

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag over onze activiteiten in 2019 kunt u hier vinden Jaarverslag 2019 SVOD

14 augustus 2019 — Filed under: Geen categorie,Nieuws

De vragen van de Vrienden over sloop en nieuwbouw aan de Kerkstraat 

De Vrienden van het Oude Dorp Huizen houden van duidelijkheid. Vooral als het gaat om de nieuwe coalitie die nu onder leiding van de VVD-er Ormel stilzwijgend aan een coalitieakkoord werkt. En…niet echt onbelangrijk, wat wordt de invulling van de wethoudersposten? Gezien de troubles rond het participatieproces mbt de Keucheniushof en het Fysieke Domein hebben […]

16 mei 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Onze Nieuwsbrief maart 2018

29 maart 2018 — Filed under: Nieuws

De Gemeenteraadsverkiezingen: wat willen de partijen met het Oude Dorp?

Wat willen de politieke partijen met het Oude Dorp?  Is dat ook wat wij voor ogen hebben? Komt dat ook overeen met wat u wilt?  De Vrienden hebben de verschillende partijprogramma’s geanalyseerd. Voor alle duidelijkheid: de programma’s belichten vele zaken, vanuit onze opdracht bekijken wij een belangrijk aspect: welke visie is er op de toekomst […]

20 maart 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Norman Vervat: ga zorgvuldig om met uw gemetselde gevel

Norman Vervat is kunsthistoricus en als zodanig actief voor de Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie die zich ook in Huizen inzet voor het behoud van historische gebouwen. Wat vindt hij van het fenomeen dat huiseigenaren van oude panden nogal eens de gevels laten reinigen en het voegwerk vervangen?   Wie regelmatig door Huizen loopt ziet […]

14 maart 2018 — Filed under: Geen categorie,Nieuws