Alle Vrienden: happy 2019!! De stichting Vrienden van het Oude dorp Huizen verraste wethouder Marlous Verbeek op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente met een hangmand met viooltjes. Zij willen dat de gemeente zich meer inspant om het Oude dorp aantrekkelijk te maken. Het besluit om de vrolijke jaarlijkse zomerbloemen in het centrum niet meer te […]

11 januari 2019 — Filed under: Nieuws

De vragen van de Vrienden over sloop en nieuwbouw aan de Kerkstraat 

De Vrienden van het Oude Dorp Huizen houden van duidelijkheid. Vooral als het gaat om de nieuwe coalitie die nu onder leiding van de VVD-er Ormel stilzwijgend aan een coalitieakkoord werkt. En…niet echt onbelangrijk, wat wordt de invulling van de wethoudersposten? Gezien de troubles rond het participatieproces mbt de Keucheniushof en het Fysieke Domein hebben […]

16 mei 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Onze Nieuwsbrief maart 2018

29 maart 2018 — Filed under: Nieuws

De Gemeenteraadsverkiezingen: wat willen de partijen met het Oude Dorp?

Wat willen de politieke partijen met het Oude Dorp?  Is dat ook wat wij voor ogen hebben? Komt dat ook overeen met wat u wilt?  De Vrienden hebben de verschillende partijprogramma’s geanalyseerd. Voor alle duidelijkheid: de programma’s belichten vele zaken, vanuit onze opdracht bekijken wij een belangrijk aspect: welke visie is er op de toekomst […]

20 maart 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Norman Vervat: ga zorgvuldig om met uw gemetselde gevel

Norman Vervat is kunsthistoricus en als zodanig actief voor de Stichting het Cuypersgenootschap, een landelijke monumentenorganisatie die zich ook in Huizen inzet voor het behoud van historische gebouwen. Wat vindt hij van het fenomeen dat huiseigenaren van oude panden nogal eens de gevels laten reinigen en het voegwerk vervangen?   Wie regelmatig door Huizen loopt ziet […]

14 maart 2018 — Filed under: Geen categorie,Nieuws

Wensenlijst Vrienden naar politiek  

Eddie de Paepe. Gooi en Eemlander.  2 januari 2018 De gemeente(raad) moet de participatie, het meedenken en -praten van burgers, moderniseren en serieus nemen. Dat is een van de wensen die de Vrienden van het Oude Dorp naar de politieke partijen hebben gestuurd. De wensenlijst is met het oog op de komende raadsverkiezingen opgesteld. De Vrienden […]

2 januari 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Vrienden van het Oude Dorp maken ernstig bezwaar tegen bouwplan Keuhof

Wat is er nu weer aan de hand met het Keuhof, dat is toch al helemaal afgetimmerd? Nou nee hoor, want de gemeente maakt er weer een potje van en gaat voorbij aan de gemaakte afspraken met de (voormalige) participatiegroep en de gemeenteraad. De bouwplannen en de daarbij horende wijziging van het  bestemmingsplan zijn nog […]

28 november 2017 — Filed under: Nieuws — Tags:

Artist impressions van het Keuhof: de schone schijn bedriegt nog al.

   De Huizer Courant publiceerde op 15 oktober jl een blij bericht over de voortgang van de Keucheniushof vergezeld van een tweetal tekeningen waarvan vastgoedondernemer Gerrit-Jan Visser met enige trots zegt: “Ik ben zeer tevreden over de pas  gepresenteerde tekeningen van het Keucheniushof. Dit zijn nu geen impressies meer, maar het zijn tekeningen zoals het er daadwerkelijk uit gaat zien. Ik […]

23 oktober 2017 — Filed under: Nieuws — Tags: ,

Het Gat van Huizen. Het participatieproces is klaar, over en uit!

U heeft nog een laatste aflevering tegoed uit Het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond in het Centrum van het Oude Dorp, beter bekend als het Keugat. Zo’n jaar  geleden wordt het laatste deel van het […]

19 september 2017 — Filed under: Nieuws

Het Gat van Huizen. Participatietraject is voorbij maar nog niet over.

Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond in het Centrum van het Oude Dorp, beter bekend als het Keugat. Voor de liefhebber van een klein deel uit de […]

27 juli 2017 — Filed under: Nieuws