Het Gat van Huizen: “Helaas zijn wij nog niet in staat u iets te presenteren, de groeten, het gemeentebestuur.”

Omsag boekje  Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond in het Centrum van het Oude Dorp, beter bekend als het Keugat. Voor de liefhebber van een klein deel uit de Huizer geschiedenis: het boekje is te koop voor € 7,95, en te bestellen bij Charlotte Fontein, via:  info@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl

2000 – Bom barst

Een nieuwe fase breekt aan. Er is in de tussentijd weer veel onderzoek gedaan. Naar de mogelijkheden voor betaald of onbetaald parkeren, naar de kansen voor een parkeerkelder van een of twee lagen, naar de kosten voor het verwerven van de grond en de werkelijke bouwkosten van het grootschalige plan dat inmiddels bekend staat als de Keucheniuspassage. Het zal honderd miljoen gulden gaan kosten volgens Foruminvest, maar er blijkt nog een gat van tien miljoen te zijn. In december ‘99 noemt men de uitkomsten van de onderzoeken nog hoopgevend. Een plan met een behoorlijke realiteitszin, aldus de VVD-fractievoorzitter. Komt er dan ook eindelijk een samenwerkingsovereenkomst met Foruminvest? Even afwachten nog, want de vraag is of de grootschalige Keucheniuspassage levensvatbaar is. Of moet er toch uitgeweken worden naar een kleiner concept, zonder passage maar met winkels aan beide zijden van de Keucheniusstraat? Met als voordeel dat de problemen met de Huizer projectontwikkelaar Gerrit Jan Visser, eigenaar van een paar panden aan de oostzijde van de Keucheniusstraat – die bovendien claimt oude rechten te hebben op de ontwikkeling van dit gebied – wellicht opgelost kunnen worden. En wat zegt de gemeente zelf hierover? Niets, helemaal niets, het blijft oorverdovend stil. De boel wordt voorlopig geheim gehouden. Daar verandert ook de Wet Openbaarheid van Bestuur niets aan: openbaarheid is de regel, geheimhouding de uitzondering. In Huizen blijkt de uitzondering veelal de regel. Vertrouwelijkheid noemt men dat. Omwonenden, betrokken burgers en winkeliers hebben geen idee waar ze aan toe zijn. Er wordt veel gesproken maar niets gezegd.  Tot in juni de bom barst en de onderhandelingen over de Keucheniuspassage worden afgekapt. Belangrijkste reden: de financiering van de ondergrondse parkeergarage die de politiek graag wil. De gemeente moet er geld bijleggen of anders betaald parkeren invoeren. En dat laatste is een regelrechte vloek in dit nog immer zo godvruchtige dorp. Waardoor wederom een vacuüm ontstaat. De politieke partijen zijn het gedeeltelijk eens, volledig eens of helemaal oneens met elkaar. Alleen, en dat is in de loop van de toekomstige geschiedenis wel opmerkelijk, D’66 blijft voorstander. Maar de opdracht van de gemeenteraad aan het college is helder: stoppen! En dus, om een veel voorkomende standaardkreet uit die periode te gebruiken, is het nieuwe Hoofd Winkel Centrum weer verder weg dan ooit. Dat wordt helemaal helder in maart 2001 wanneer de Huizer Courant met enige ironie schrijft: Helaas zijn wij nog niet in staat u iets te presenteren, de groeten, het gemeentebestuur.

 

Het Gat van Huizen: “Het zal daar stevig kluizen in Huizen.”

Elke week publiceren we een fragment uit het Gat van Huizen, het boekje van de Vrienden waarin een beeld wordt geschetst van meer dan 20 jaar politiek gekrakeel rondom een stukje braak liggende grond ... >>

Het Gat van Huizen is nu te koop

Hansje Dol, oud-voorzitter van de vrienden, kreeg eind mei een eerste exemplaar overhandigd van het boekje over de meer dan 20-jarige geschiedenis van  het Keugat, een lokale soap over een  stukje ... >>

Vrienden van het Oude Dorp doen boekje open over 20 jaar Keugat

  In januari 2018 gaat hoogstwaarschijnlijk de schop in de grond voor de bouw van de Keucheniushof. Na meer dan 20 jaar politiek en maatschappelijk gekrakeel komt er een eind aan een dik ... >>

Collegepartijen kritisch over Arcadis-rapport “kansenkaart parkeren”

Gooi en Eemlander. 06-04-2017. Edde de Paepe.  Net als de leden van de klankbordgroep Keucheniusgebied zijn de meeste raadsfracties niet content met het onderzoek naar de ’kansenkaart parkeren’ ... >>

Participanten tonen gemeente wat ambitie is: 5 modellen om Huizen autoluw, veilig en aantrekkelijk te maken

Is het vechten tegen de bierkaai, je hoofd in het zand steken of keihard tegen een betonnen muur aanlopen? Noem het zoals je wilt, maar de voormalige participatiegroep laat het college en de ... >>

Analyse: Kansenkaart maakt(e) geen kans

(In de Gooi en Eemlander laat Eddy de Paepe een analyse los op een uiterst belangrijk onderdeel uit het einddocument van het participatieproces rond het Keugat, het in de termijnagenda opgenomen ... >>