Het Keucheniushof: de valkuil van tevredenheid

model hof straatbeeld vanaf kerstraat

Veel lof over het Keucheniushof

Het bruist, het gonst, het knettert in het Oude Dorp. Eenieder heeft Lof voor het Hof, de media staan nog immer bol van de redactionele schouderklopjes aan de wethouder, de gemeente, de gemeenteraad en de participatiegroep, veelal gedeeld op vele FB-pagina’s. De plannen voor het Keucheniushof zijn met grote instemming door alle betrokkenen omarmd. Na 23 jaar dorpse twist en politieke heibel gaat een braak liggend weilandje eindelijk bebouwd worden. Het geeft ineens het gevoel van “zo, dat hebben we toch mooi voor elkaar gekregen”. Maar er is nog niets voor elkaar, het begint nu pas echt. Mogen we je als Vrienden even kort bijpraten over 2 issues die de media beheersten de afgelopen week?

Inrit AH

Keucheniusstraat Oostzijde: pittige uitdaging voor Gert Jan Visser

1. Want daar is de Oostzijde van de Keucheniusstraat, waarvoor de plannen nog ontwikkeld moeten worden. Dat wordt afwachten tot 1 november a.s. wanneer ontwikkelaar en volbloed Huizer Gert Jan Visser afkomt met een visie en financiële verantwoording om het hele Keucheniusgebied, de West- en de Oostzijde, – marktconform – te (mogen) ontwikkelen. Een straffe klus, zeker als je de achterkant van de Albert Heijn, de Vershof, de garage inritten en de ondergrondse parkeerproblematiek daar bij betrekt. Maar wel een absolute noodzaak om te vermijden dat er vlaggen en modderschuiten ontstaan.

kerkstraat-3

De Nieuwe Kerkstraat ?

2. Dan is er de Kerkstraat waar als een Deus ex Machina schetsen verschenen over het architectonisch opleuken van de Blokkerpanden en het Oude Postkantoor. Architect Christiaan Koop heeft een eerste aanzet gedaan tot een meer dan noodzakelijke renovatie van deze volledig gedateerde Trespastraat, waarop dorpsbreed zeer verheugd wordt gereageerd. Toch willen de Vrienden met de andere leden van de participatiegroep – of is er al een officiële status als Klankbordgroep – hierover wel een balletje opgooien. Want het gaat ook hier om de essentie van de al zo vaak gememoreerde termijnagenda, waarin bijna alle aspecten van het Centrumgebied onder de loep zijn genomen: bewaak de samenhang van alle plannen die er zijn, ontwikkel niets als een afzonderlijke entiteit. Wat betekent dat voor de Kerkstraat?

kerkstraat2

De Kop van de Kerkstraat?

• Laat de linkerhand weten wat de rechterhand doet: zorg voor een optimale relatie tussen architectuur en gewenste functie (wellicht een open deur maar toch…);
• Bedenk hoe je het hoekje om gaat: realiseer een logische, vanzelfsprekende aansluiting van de Blokkerpanden op het Keucheniushof, geen tweedeling tussen het een en het ander;
• Welkom in Huizen: concipieer op de kop van de Kerkstraat/Prins Bernhardplein een entree die mensen niet blokkeert maar als het ware naar binnen zuigt; een doorzicht op de Oude Kerk lijkt daarbij essentieel.

De Vrienden juichen initiatieven als voor de Kerkstraat, onderdeel van de termijnagenda, luidruchtig toe. Maar wanneer je gewend bent nadrukkelijk te participeren in een project als de Keucheniushof, dan wil je meer; dan wil je met de winkeliers, het HIP, de bewoners en de gemeente dit proces continueren. Omdat we er met zijn allen 100% van overtuigd zijn dat participeren brede betrokkenheid creëert, een grote mate van verantwoordelijkheid met zich meebrengt, vele professionele disciplines verenigt, draagvlak oplevert en daardoor snel en efficiënt werkt. Quod probari.

Dromen over De Havenstraat als een “ketting met sieraden”

Het participatieproces rond de Keucheniushof is door de betrokken participanten tevens gebruikt om een visie op de toekomst van het Oude Dorp los te laten. Zo is er in het einddocument een paragraaf ... >>

Naar de Open Lucht Opera? Dat kan straks in het Huizer Stadspark

(Waar willen we met het centrum in het Oude Dorp naar toe? Nu het participatieproces rond het Keuhart voorlopig is afgerond, moet de gemeenteraad in september 2016 een ei leggen over de voorstellen ... >>

Auto’s het centrum uit en parkeren onder de grond: hoe diep moet je daarvoor graven?

(Waar willen we met het winkelcentrum in het Oude Dorp naar toe? Nu het participatieproces rond het Keuhart voorlopig is afgerond, moet de gemeenteraad in september 2016 een ei leggen over de ... >>

De ondraaglijke leegheid van het Oude Raadhuisplein

(Waar willen we met het winkelcentrum in het Oude Dorp naar toe? Nu het participatieproces rond het Keuhart voorlopig is afgerond, moet de gemeenteraad in september 2016 een ei leggen over de ... >>

Van bulldozerfilosofie tot architectonische restyling: wat doen we met de Kerkstraat, het oude postkantoor en de Blokkerpanden?

(Waar willen we met het winkelcentrum in het Oude Dorp naar toe? Nu het participatieproces rond het Keuhart voorlopig is afgerond, moet de gemeenteraad in september 2016 een ei leggen over de ... >>

De toekomst van het Centrumgebied: wat was, wat is en wat moet komen

(Waar willen we met het winkelcentrum in het Oude Dorp naar toe? Nu het participatieproces rond het Keuhart voorlopig is afgerond, moet de gemeenteraad in september 2016 een ei leggen over de ... >>