’Zelfs geen plaats voor een wipkip’.Onbegrip en teleurstelling over eindresultaat overheersen bij voormalige Keu-participanten

Gooi en Eemlander. 16-03-2017.  De gemeenteraad zet vanavond het licht op groen voor de bebouwing van het Keugat. De reacties van de voormalige participanten variëren van kritisch en teleurgesteld tot zwaar gefrustreerd. Het college heeft een deal bereikt met Gert Jan Visser. De Huizer ontwikkelaar kan vrijdag beginnen met het verder uitwerken van zijn plan voor de bouw van 22 woningen op de plek van het Keugat en het aangrenzende perceel op de hoek met de Tuinstraat. De benodigde grond koopt hij voor 1,7 miljoen van de gemeente. Als alles volgens plan verloopt gaat Visser ook aan de overkant van de straat woningen bouwen.

De (voormalige) participanten zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met het resultaat van hun uitgebreide meedenken en meepraten. Dat lieten Jaco van Vliet en Marianne Vos tijdens de raadscommissie fysiek domein al blijken, als insprekers namens de uit de participanten voortgekomen klankbordgroep. Die voelt zich buitenspel gezet. Het tweetal was kritisch over de aanpak van de gemeente (‘heeft u nog ambities of bent u tevreden met Huizen als slaapdorp?’) en Vissers bouwplan (’een mooi romantisch schilderij maar geen concreet plan’). Veel vragen blijven volgens Van Vliet en Vos onbeantwoord. Onder meer over de verkeershinder en parkeerdruk, de verplaatsing van de markt, de Kerkstraat ter hoogte van de Oude Kerk, de bevoorrading van de winkels, de (ontsluiting van) parkeergarages. Ook de bewoners van de Tuinstraat zijn teleurgesteld, met name om­dat de verkeersoverlast in hun straat eerder zal toenemen dan afnemen.

Zout. Het interview met de gemeentelijke projectleider Gerrit Klomp maker, dat na de vergadering in deze krant verscheen, heeft bij de voormalige participanten (Huizer Initiatief Platform, winkeliers, Vrienden van het Oude Dorp en Tuinstraat bewoners) zout in de verse wonden gestrooid. De ambtenaar, die al tien jaar het Keudossier onder zich heeft, stelde  terugblikkend  onder meer dat ’de participanten feitelijk terug wilden naar de situatie van vóór 2014’.,,Dat herken ik helemaal niet”, rea­geert Nienke de Wit op de Facebookpagina van de Vrienden van het Oude Dorp. De Wit zat geruime tijd namens de Vrienden in de participatiegroep. ,,Het is de gemeente die met de opbrengst eis kwam. Daar horen m2 bij. Ik herinner me een massaal plan van de gemeente, dat ge­luk­kig niet door is gegaan. De Vrienden zijn nooit voor massa geweest, eerder kleinschalig, maar wel voor een totaalplan en kwaliteit en vooral voor een verblijfswaarde voor het hele centrum.”  De Wit heeft gemengde gevoelens over Vissers plan. ,,Ik ben blij dat het kleinschalig is. Jammer dat het verkeer en parkeren niet aangepakt wordt. De kosten kun je ook heel anders uitleggen en dan heeft het wel zin die investering te doen. Enfin. Zet nu die schop maar in de grond.” Ook Jan Groothuis van de Vrienden liet zich al kritisch uit over het plan. ,,Het blijft alles bij elkaar toch een vreemde gang van zaken: in juli 2016 zou het nog een gebied worden voor wonen, winkelen, horeca en commerciële dienstverlening. Hier is zelfs geen plaats voor een wipkip!”.

keuchenjniushof by Visser

Artist impression Keucheniushof by Visser

Gert Jan de Lange, voorzitter van winkeliersvereniging ’t Hart van Hui­zen, reageert namens zijn achterban (150 bedrijven met in totaal 650 werknemers). ,,Toen het participatieproces van start ging, moesten we eerst flink terugschakelen, omdat de gemeente met een achterstand begon. Wij hadden binnen het HIP al maandenlang gepraat over onder meer de aanpak van de verkeersproblemen en meer levendigheid in het centrum. Het was ontzettend inspirerend om daar­over met deskundige en positieve mensen te brainstormen.” De Lange meldt dat het proces heel veel tijd en energie kostte, maar dat het eindresultaat door iedereen werd gedragen. De teleurstelling en het onbegrip was dan ook groot (more…)

Haalbaar én onhaalbaar in Keu-dossier: een interview met Gerrit Klompmaker

Gooi & Eemlander. 10 maart 2017. Eddy de Paepe. Een doorslaand succes of – bij nader inzien – grotendeels mislukt? Omwonenden, winkeliers, HIP’ers, de Vrienden van het Oude Dorp, ... >>

Uitnodiging. Uitgestelde infoavond over de toekomst van het Oude Dorp

Maandag 6 maart, ’t Visnet, de Ruyterstraat 7, aanvang 20.00 uur Helaas moest de eerste informatieavond (die gepland stond op 15 februari j.l.) over de toekomst van het Oude Dorp in het algemeen en ... >>

Infoavond over “toekomst van het centrum” voorlopig uitgesteld: laatste ontwikkelingen vragen om herbezinning

De participatiegroep geeft in een persbericht aan waarom deze avond niet door gaat. De Vrienden komen hier ook nog op terug. Huizen 12-02-2017. De door de participatiegroep aangekondigde infoavond op ... >>

15 februari: infoavond toekomst centrum Oude Dorp. Denk, praat en discussieer mee over visie, ambitie en oplossingen.

Op woensdag 15 februari organiseren het Huizer Initiatief Platform, de winkeliers van ‘t Hart van Huizen, de Vrienden van het Oude Dorp en de bewonersgroep Tuinstraat een uitgebreide informatieavond ... >>

Informatieavond over de toekomst van het centrum

Uur U nadert. In april neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de bouwplannen voor zowel de Westzijde van de Keucheniusstraat als de Oostzijde. Da’s mooi kun je dan zeggen, dan gebeurt ... >>

Nu of nooit: cruciaal moment voor de ontwikkeling van “Keu-Oost” en centrum Oude Dorp

Hoewel er in de lokale media al veel gepubliceerd is over de geplande ontwikkeling van de Keucheniusstraat, hebben zowel de Vrienden als de overige participanten de laatste tijd weinig van zich laten ... >>