Jaarverslag 2022 Vrienden van het Oude Dorp Huizen

Nu de Coronacrisis voorbij is komt het gemeentelijke proces weer op gang en
kan het bestuur van de stichting ook weer regelmatig live vergaderen. Van alle
bijeenkomsten zijn goedgekeurde verslagen gemaakt.

We hebben ons dit jaar met name bezig gehouden met de verkiezingen en de
programma’s van de politieke partijen, een stemadvies, het college akkoord
(enigszins teleurstellend), de Omgevingswet, Erfgoedvisie en het volgen en
becommentariëren van de besluiten in de Welstandscommissie en de
commissie Fysiek domein (waar eenmalig is ingesproken).

Helaas zit er weinig schot in een aantal voor het Oude dorp belangrijke dossiers
zoals de nieuwe Welstandsnota, de uitvoering van het Mobiliteitsplan,
uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht (de politieke wil lijkt te ontbreken)
en het Blokkerpand.
Door de gunstige huizenmarkt en lage rente gingen veel panden over in andere
handen, werd er veel verbouwd en geïnvesteerd in oude huizen. Dat stemt ons
gelukkig. De welstandscommissie houdt de regie over het algemeen strak in
handen waardoor veranderingen goed in het karakter van het Oude dorp
passen.

Er werden drie uitgebreide Nieuwsbrieven gepubliceerd om onze donateurs op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen en het standpunt van de stichting.
Het donateurs bestand liep ietwat terug met name door het overlijden van
trouwe ondersteuners van ons werk. De financiële positie van de stichting is
stabiel. We werken uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers en de kosten zijn
mede daardoor laag.

De grootste uitdaging blijkt te liggen in het vinden van nieuwe enthousiaste
vrijwilligers om de bezetting van het bestuur op peil te houden en activiteiten
uit te voeren.
Yvonne van Sluys, voorzitter

Nieuwsbrief Vrienden van het Oude dorp Huizen – winter 2022

Beste vrienden, Onze tweede nieuwsbrief van dit jaar is verschenen en gaat uit naar alle leden. Ook hier is hij te lezen voor nieuwe vrienden of om het nog eens op te zoeken. Wie alles wil weten over ... >>

Jaarverslag 2021 van de stichting Vrienden van het Oude dorp Huizen.

2021 was een jaar dat gekleurd werd door de Covid-19 epidemie. Een jaar waarin vergaderen en overleg overwegend digitaal moesten gebeuren en waarin op het gebied van (woning-)bouw in het oude dorp ... >>

Gemeenteraadsverkiezingen: D66

Vandaag: D66 Een zeer uitgebreid en to the point verkiezingsprogramma, het lezen waard. Wij worden blij van het accent op burgerparticipatie, Omgevingswet, BNI terrein, Blokkerpand, Raadhuisplein, ... >>

Gemeenteraadsverkiezingen: VVD

Wij analyseren iedere keer de inhoud van een programma m.b.t. onze doelstellingen. Voor nu: VVD Lijsttrekker is de zittende wethouder, Boom, met alle bouwzaken in zijn portefeuille. Vandaar dat we ... >>

Donderdag 10 maart: BNI overleg in de achterkamers

Wij lazen in ‘Huizen extra’ dat er donderdag wéér een besloten bijeenkomst is over het belangrijke BNI terrein aan de Havenstraat. In een noot van de redactie werd vermeld dat maar een ... >>

Verkeersbelasting Tuinstraat veel te groot!!!

Van de bewoners van de Tuinstraat kregen we een brief aan het College van burgemeester en wethouders met het verzoek om de Vrienden van het Oude dorp Huizen hierover te informeren. Omdat we als ... >>