Het bestuur van de stichting Vrienden van het Oude Dorp Huizen bestaat uit:

  • Yvonne van Sluys, voorzitter,
  • Fred Sanders, vice-voorzitter
  • Rob Viool, penningmeester

Contactgegevens:

E-mail:

info@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl

Postadres:

Langestraat 27, 1271 PZ Huizen. Telefoonnummer: 035 5266814

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Het bestuur wordt terzijde gestaan door een kerngroep bestaande uit:

  • Ruud Hehenkamp, Charlotte Fontein,  Ron Kolle, en Mineke Kurpershoek

Gevraagd en ongevraagd adviseren zij het bestuur en staan ze op gespecialiseerde gebieden bij.

 

De officiële naam is Stichting Behoud Het Oude Dorp, gezeteld in Huizen, die is opgericht op 3 augustus 1988 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193740. De stichting heeft een ANBI (Goede doelen) status en het RSIN (fiscaal)nummer is 8085.21.147.
De stichting heeft als werknaam: ‘Vrienden van het Oude dorp Huizen’ en bezit een kring van donateurs die haar steunen. Donaties aan de stichting zijn aftrekbaar van de belastingen. De uitgaven van de stichting worden gecontroleerd door een Kascommissie en verder verantwoord in de jaarrekening en het jaarverslag, zie aldaar.

Geef een reactie