Het bestuur van de stichting Vrienden van het Oude Dorp Huizen bestaat uit:

    • Yvonne van Sluys, voorzitter,

E: info@vriendenvanhetoudedorphuizen.nl

Postadres: Langestraat 27, 1271 PZ Huizen. Telefoonnummer: 035 5266814

 

  • Fred Sanders, vice-voorzitter
  • Rob Viool, penningmeester

 

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

  • Ruud Hehenkamp, Charlotte Fontein, Edith van Dieren,┬áRon Kolle, Wil Bout en Mineke Kurpershoek zijn uiterst actieve Vrienden die het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en op diverse gespecialiseerde gebieden bijstaan.

 

De officiele naam is Stichting Behoud Het Oude Dorp, gezeteld in Huizen, die is opgericht op 3 augustus 1988 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41193740. De stichting heeft een ANBI status en het RSIN (fiscaal)nummer is 8085.21.147.
De stichting heeft als werknaam: ‘Vrienden van het Oude dorp Huizen’ en bezit een kring van donateurs die haar steunen. Hun jaarlijkse bijdrage is als zogenaamd Goed doel aftrekbaar van de belastingen. De uitgaven van de stichting worden gecontroleerd door een Kascommissie en verder verantwoord in de jaarrekening en het jaarverslag, zie aldaar.

Geef een reactie