De stand van zaken vanaf 2010.
Het oude bestemmingsplan Dorp gaf het college de gelegenheid om de bestemming bedrijf te wijzigen in de bestemming wonen. Het beleid van het college was om woningen voor starters en ouderen te realiseren. Eind 2010 koos het college voor een bouwplan met 29 op een parkeergarage gestapelde starterswoningen. Op een inspraakavond in april 2011 was er tegen de grootschalige opzet veel weerstand. Er waren al veel projecten voor starters, zodat zou worden gebouwd voor leegstand. De architect vond bij een plan met eengezinswoningen de tuinen te klein worden.

In augustus 2012 is de zesde wijziging op het oude bestemmingsplan Dorp vastgesteld. In september 2012 is een omgevingsvergunning verleend voor 24 gestapelde woningen boven een parkeergarage. In november 2012 stelde de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan Dorp vast. Het bouwplan voldoet echter niet aan het nieuwe bestemmingsplan.

In juni 2013 was er een verkooppresentatie van het uitgewerkte plan in gebouw Het Visnet. Jongeren ontbraken daar. Ouderen waren ruim opgekomen. Het plan was niet levensvatbaar. Doorgaan zou bouwen voor leegstand zijn. Jongeren braken in het pand in en de eigenaar timmerde enkele deuren en ramen dicht. De omwonenden vinden het onveilig

In december 2013 presenteerde de architect een nieuw plan met 10 eengezinwoningen met parkeerplaatsen op eigen terrein. Omwonenden konden zich daarin beter vinden, hoewel het plan niet voldoet aan het bestemmingsplan. Nu slopen komt de eigenaar belastingtechnisch en financieel niet uit.

Omwonenden en hijzelf hebben grote zorgen over de veiligheid door het vandalisme, ’s Nachts hoort men op de ramen van het gebouw slaan. Zijn woning, een rijksmonument, heeft een rieten kap en het is niet de eerste keer dat een bouwval als stookplaats wordt gebruikt.

Hij verzoekt de commissie het college en de raad op te dragen om alles in het werk te stellen om de sloop van het pand nog in 2014 te realiseren door de eigenaar. Tot die tijd moet vandalisme niet leiden tot brandstichting in het pand.

Velen denken dat het aan de eigenaar ligt, maar ook de gemeente heeft naar zijn zeggen boter op het hoofd. Na gefundeerde argumenten in 2012 werd gezegd ‘Wij doen wat wij willen.’

Op 2 oktober 2014 is in De Omrooper de aanvraag voor een bouwvergunning gepubliceerd voor tien eengezinswoningen

Schoeman20140930