Jaarverslag 2021 van de stichting Vrienden van het Oude dorp Huizen.

2021 was een jaar dat gekleurd werd door de Covid-19 epidemie. Een jaar waarin vergaderen en overleg overwegend digitaal moesten gebeuren en waarin op het gebied van (woning-)bouw in het oude dorp weliswaar privé projecten doorliepen maar verdere grote  ontwikkelingen uitbleven. Behalve het slopen van de fabriekshallen op het BNI-terrein. De Vrienden (en de zgn. […]

30 maart 2022 — Filed under: Geen categorie

Gemeenteraadsverkiezingen: D66

Vandaag: D66 Een zeer uitgebreid en to the point verkiezingsprogramma, het lezen waard. Wij worden blij van het accent op burgerparticipatie, Omgevingswet, BNI terrein, Blokkerpand, Raadhuisplein, mobiliteit (waarom ontbreekt de Tuinstraat?), cultuur (jammer dat wij niet worden genoemd als erfgoed beschermer) erfgoed en groenvoorziening.

9 maart 2022 — Filed under: Geen categorie

Gemeenteraadsverkiezingen: VVD

Wij analyseren iedere keer de inhoud van een programma m.b.t. onze doelstellingen. Voor nu: VVD Lijsttrekker is de zittende wethouder, Boom, met alle bouwzaken in zijn portefeuille. Vandaar dat we teleurgesteld zijn over de inhoudelijkheid van het programma. We missen onderwerpen als de belangrijke Omgevingswet, nieuwe bestemmingsplannen (en de daaraan verbonden restricties), een visie op […]

9 maart 2022 — Filed under: Geen categorie

Donderdag 10 maart: BNI overleg in de achterkamers

Wij lazen in ‘Huizen extra’ dat er donderdag wéér een besloten bijeenkomst is over het belangrijke BNI terrein aan de Havenstraat. In een noot van de redactie werd vermeld dat maar een beperkt aantal politieke partijen zich daarvoor hebben aangemeld! Wie controleert zo de macht?? Wij (en alle burgers) zijn vleugellam omdat we niks maar […]

Verkeersbelasting Tuinstraat veel te groot!!!

Van de bewoners van de Tuinstraat kregen we een brief aan het College van burgemeester en wethouders met het verzoek om de Vrienden van het Oude dorp Huizen hierover te informeren. Omdat we als Vrienden al bij de participatie rond de Keucheniushof op de verkeersconsequenties voor de buurt hebben gewezen, brengen we deze hartenkreet graag […]