De gemeente heeft besloten het roer in eigen handen te nemen. Samen met De Vrienden van het Oude Dorp, het Hart voor Huizen, Huizer Informatie Platform en de bewonersgroep Tuinstraat is er een participatieproces gestart dat moet leiden tot een goede invulling van het Hoofd Winkel Centrum en dan met name het al 20 jaar braak liggende Keugat. Maar eerst even terug naar het verleden, waarover de vrienden een boekje hebben open gedaan: Het Gat van Huizen.  Te bestellen via info@vriendenvanhet oudedorphuizen.nl. Ook te koop bij de Flevo Boekhandel of de Bruna. 

Het oude plan in hoofdlijnen
De gemeente heeft in januari 2009 een Structuurvisie voor het gebied Keucheniusstraat e.o. gepresenteerd, die primair tot doel heeft het voorkeursrecht van de gemeente op de koop van een aantal panden in de Keucheniusstraat te verlengen. In het gebied moeten komen:

  • Winkels met een Netto Vloeroppervlakte van 8600 m2, waarbij een superdiscount op het parkeerdak;
  • Een parkeerdak met oprit op de Ceintuurbaan;
  • Een parkeerkelder voor 510 parkeerplaatsen met een uitgang in de Kerkstraat naast de Oude Kerk en een ingang op de Ceintuurbaan
  • Een flyover over de winkelpassage Keucheniusstraat.

Voor de verkeerscirculatie komt er een rotonde op het Prins Bernhardplein en wordt een deel van de Ceintuurbaan uitgebogen, waardoor oude bomen op de Oude Begraafplaats opgeofferd moeten worden.

De supermarkten (Albert Heijn en de tweede supermarkt op verdieping) moeten via het parkeerdak bevoorraad worden, waarvoor een helllingbaan op de Ceintuurbaan nodig is en een betonnen bak, flyover, viaduct over de Keucheniusstraat.

De plannen zijn in december 2009 door de gemeenteraad goedgekeurd, ondanks heftige protesten van meerdere kanten. De oplossing van de verkeersproblemen zijn een groot obstakel.

Desondanks heeft de gemeente in 2012 besloten voor het gebied een nieuw bestemmingsplan vast te stellen. Dat bestemmingsplan moet het gevestigde voorkeursrecht op percelen en panden in de Keucheniusstraat e.o. bevestigen.

De gemeenteraad heeft ondanks heftige protesten, een alternatief plan voor het HWC en het ontbreken van heldere oplossingen voor de knelpunten het bestemmingsplan goedgekeurd.

De Raad van State heeft een deel van het bestemmingsplan naar de prullenbak verwezen in oktober 2013. Met name de overschrijding van de geluidsnormen vond de RvS niet goed onderbouwd.

In onze zienswijze/bezwaarschrift staan onze bezwaren tegen het bestemmingsplan. Vijfhonderd mensen hebben ook een bezwaarschrift ingediend. De gemeenteraad heeft alle bezwaren naast zich neergelegd met uitzondering van Dorpsbelangen Huizen en de SGP.