Karakteristiek van een beschermd dorpsgezicht
De betekenis van een beschermd dorpsgezicht is dat er sprake is van een samenhangende groep onroerende zaken (gebouwen, straten, bomen) die een beeld vormen dat van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de cultuurhistorische waarden en het samenhangend historisch karakter van het geheel. Men zou kunnen spreken van stedenbouwkundige monumenten.

Huizen onderscheidt zich van de andere Gooise gemeenten door de sterke verdichting met kleinschalige bebouwing voor onder andere vissers, dagloners, zelfstandigen en arbeiders. De veelheid aan slingerende paden is bepalend voor het stratenpatroon. Ook de erfbeplanting die bestaat uit geschoren linden voor het woongedeelte van het huis en de erfafscheidingen in de vorm van hagen of (smeedijzeren) hekken, ondersteunt de ruimtelijke structuur.

Veel boerderijen hebben hun oorspronkelijke functie verloren en zijn door opsplitsing gewijzigd in woningen. Ondanks dat is in grote delen van het dorp de historische waarde behouden. Het is van algemeen belang dat de laatste goede voorbeelden van de oude Gooise boerderijen in combinatie met andere woonvormen ook voor de toekomst behouden blijven.

Gemeentelijk beschermde dorpsgezichten

Kaart beschermde dorpsgezichten

Op de kaart van het Oude Dorp zijn deze gebieden gearceerd aangegeven.

Het Oude Dorp van Huizen kent vijf beschermde dorpsgezichten, nl.

  • Piet Prinsstraat en omgeving (de Wolfskamerbuurt)
  • De eerste Woningbouwstraat
  • Vissersbuurt en omgeving
  • Plaveenseweg en omgeving
  • Haardstedelaan en omgeving (de Bloemenbuurt)

De Wijgert Kooijbuurt is geen beschermd dorpsgebied, hoewel het de oudste uitbreidingsbuurt is van het dorp met een hele eigenzinnige architectuur, van een hele bijzondere bouwer.

 

 

Geef een reactie