De Gemeenteraadsverkiezingen: wat willen de partijen met het Oude Dorp?

Wat willen de politieke partijen met het Oude Dorp?  Is dat ook wat wij voor ogen hebben? Komt dat ook overeen met wat u wilt?  De Vrienden hebben de verschillende partijprogramma’s geanalyseerd. Voor alle duidelijkheid: de programma’s belichten vele zaken, vanuit onze opdracht bekijken wij een belangrijk aspect: welke visie is er op de toekomst van het Oude Dorp? De stemvoorkeuren binnen het bestuur van de Vrienden zijn zeer divers, dus dat heeft geen rol gespeeld. Wel hoe concreet de voorstellen zijn. Dat valt trouwens in zijn algemeenheid knap tegen. We hopen in het coalitieakkoord wel veel meer concreets te zien! Hieronder een korte samenvatting, plus een rapportcijfer.

VVD:  Het faciliteren en stimuleren van ‘innovatieve en creatieve initiatieven’ door de gemeente van Termijnagendapunten als Raadhuisplein, Blokkerpand, markt, horeca en BNI terrein klinkt ons als muziek in de oren. We missen het Dorpspark nog. De nieuwe Omgevingswet in samenwerking met burgers toepassen biedt ruimte om het Oude Dorp op fraaie wijze aan te vullen. Verkeersdruk in het Oude Dorp verminderen.  Het VVD programma is leesbaar en geheel toegesneden op de situatie in Huizen, pluspunt. We hopen alleen dat ze de regie samen met burgers duidelijk in handen nemen en ondernemers  niet teveel de vrije hand geven, dat heeft juist tot de verrommeling van Huizen geleid! Een 8.

CDA:  Het CDA noemt op de intro-pagina het BNI terrein (het CDA is bereid daar grondposities in te nemen, hoera!) en het centrum (de Termijnagenda van de participatiegroep/gemeente is leidend!)– al dat werk is dus niet voor niets geweest…) als gebieden die aantrekkelijker moeten worden. Fijn en hoogst noodzakelijk om het Oude Dorp vitaal te houden. Onder participatie zien we voorzichtige bewoordingen. Zo geschrokken van het Keu-participatietraject? Bij verkeer missen we de overlast in het oude dorp door te grote vrachtwagens en doorgangsverkeer evenals input voor het verkeerscirculatieplan dat in 2018 herschreven wordt. Een 7.

PvdA: De PvdA is voor participatie van burgers, wij ook. Ze willen het BNI terrein cultureel en maatschappelijk ontwikkelen, de zaterdagmarkt een beetje verplaatsen zodat er op het Raadhuisplein meer plek voor horeca kan komen en het centrum levendiger wordt. Termijnagendapunten waar we blij van worden. . Detailhandel cq ondernemers meer ruimte geven, maar hoe gezien de macht van projectontwikkelaars en vastgoedeigenaren? We missen iedere notie over de waarde van het Oude dorp en het behouden en versterken van het karakter. Een 7.

D66: We krijgen de indruk dat D66 vindt dat er wat teveel aandacht naar het Oude Dorp gaat. Dat bevreemdt ons gezien de matige staat van het centrum, winkelleegstand, winkels die marginaal draaien en verdere sluitingen. Verkeersoverlast en nieuwbouw die het bijzondere karakter aantast. Wij vinden dat je het oude centrum moet koesteren, het geeft Huizen karakter. Natuurlijk wonen de meeste bewoners in de nieuwe wijken maar voor hen is het oude centrum juist ook aantrekkelijk. En hopelijk voor toeristen zodat ze niet direct vanaf de nieuwe aanlegsteiger per bus naar Naarden Vesting vertrekken… Gelukkig is D66 voor de cultureel/maatschappelijke ontwikkeling van het waardevolle BNI terrein. Een 6.

Leefbaar Huizen: Als enige partij stellen zij onomwonden zich te willen inzetten voor het koesteren behouden en beschermen van het Huizer cultureel erfgoed. Zij spreken zich ook uit voor een autoluw centrum en beperkt laden en lossen. Graag nog wel wat plannen concreter maken, bijvoorbeeld het voorkomen van ontijdige sloop van waardevolle panden die (nog) niet onder het beschermd dorpsgezicht vallen. Burgerparticipatie bij bouwplannen wordt serieus genomen. Groen gespaard. Ze zeggen de plannen van BNI International voor de invulling van het BNI terrein te omarmen, foutje! Die willen alleen maar verkopen tegen de hoogste prijs, straks komt er weer een supermarkt in! Moet juist een verbindend terrein met verblijfswaarde voor vele doelgroepen worden! Een 8-.

GroenLinks: Voor het groen hoeven we hen niet te vrezen, mooi. Maar laten we alle monumentale bomen dan eens inventariseren en beschermen voor kap. En waarom zien we dan het (burgerinitiatief) dorpspark rondom het oude gemeentehuis niet terug? En de Naarderstraat daar tussen de bomen, eenrichtingsverkeer en parkeren ondergronds? Blij zijn we met het autoluw maken van het Oude dorp en de fietsstraat met een-richtings(auto-)verkeer. Op historische panden zonnepanelen beter integreren (zonnepanelen qua kleur en plek optimaliseren, ramen of dakpannen die als zonne-energiecollector functioneren), goed idee, duurzaamheid en esthetiek kunnen best samengaan. GroenLinks lijkt verder al meer bezig met Gooistad dan met Huizen. Wij zien geen enkele visie op het Oude dorp, functie en problematiek, dus een 6.

SGP: De SGP presenteert een zeer breed, veelal landelijk gericht verkiezingsprogramma. Historisch erfgoed wordt gewaardeerd maar oog houdend op de economische belangen van de eigenaar. Wat betekent dat? M.u.v. de kustvisie zien wij nauwelijks ideeën specifiek voor de situatie in Huizen, wij kunnen er weinig mee. Een 6.

Dorpsbelangen Huizen: Zij omarmen het historisch erfgoed, er mag niet meer verdwijnen. Mooie architectuur, geen projectontwikkelaars spekken. Voor groen. De zaterdagmarkt niet verplaatsen, wij vinden dat jammer, we willen ook doordeweeks een aantrekkelijk plein met levendigheid en verblijfsfunctie, wat Dorpsbelangen ook bepleit, maar dat gaat niet samen met de markt op die plek. Die blokkeert alle opties voor de rest van de week, ook horecaondernemers verdienen hun geld grotendeels in het weekend. Geen visie op de ontwikkeling van het Oude dorp. Weinig specifieks. Een 6.

ChristenUnie: De ChristenUnie wil de Termijnvisie, we nemen aan dat ze de Termijnagenda voor het centrum bedoelen, uitvoeren. Hoewel ze de markt, onderdeel daarvan, niet willen opschuiven richting kerk. Wel herschikken (?). Ze zouden een verdiepte randweg West willen overwegen die verlichting zou bieden voor het onnodige centrumverkeer. En ze zijn voor burgerparticipatie en burgerbegrotingen, dat laatste horen we hier ook voor het eerst. Als enige pleiten zij voor uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht en beter toezicht op aantasting van het karakter van het Oude Dorp. Hoera. En een hotel in het Oude Dorp. In het dorpspark het oude Gemeentehuis? Zie de Termijnagenda…Een bloeiend centrum. Het is opvallend hoe gedetailleerd het verkiezingsprogramma echt op de zaken die in Huizen spelen is afgestemd. We geven een 8+.

Healthy Earth: Wil meer ruimte geven aan de wildernis. Wij lazen niets specifiek over Huizen. Een onvoldoende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 maart 2018 — Filed under: Nieuws — Tags:

Geef een reactie