JAARVERSLAG VRIENDEN VAN HET OUDE DORP HUIZEN 2020

In zijn algemeenheid zijn wij tevreden over het steeds grotere bewustzijn waar het de waarde van ons erfgoed betreft en de manier om nieuw- en verbouw goed in te passen in het bijzondere karakter van het Oude dorp.

Corona heeft in 2020 een flinke impact op allerlei vooruitgang, hoewel de bouw niet plat heeft gelegen. Zo werd er voortvarend gebouwd op de Plaveenseweg, de Kerkstraat etc. De politieke besluitvorming heeft er wel onder geleden en een stukje participatie ook. Ook de participatie door de Vrienden. Onze aandachtsgebieden in 2020:

Mobiliteitsplan

Het Mobiliteitsplan is aangenomen door de Raad. Wij vinden weinig van onze wensen terug in de concrete uitwerking, jammer genoeg. Wat wordt er nu aan het vrachtverkeer gedaan? Moeilijk om alle gebruikte navigatiesystemen veranderd te krijgen zodat vrachtverkeer niet meer nodeloos door het oude dorp wordt gestuurd kennelijk. Verder wordt er gestudeerd op overslag systemen en een eventueel verbod van de echt grote en zware vrachtauto’s. Wij hopen dat politieke partijen de vinger aan de pols houden zodat de voornemens en toezeggingen snel geconcretiseerd worden. “En wanneer wordt de Tuinstraat eenrichtingsverkeer? Dat zal een boel niet-bestemmingsverkeer schelen..” Het wacht op de herinrichting van de Kerkstraat bij de kerk en de herbouw van het Blokkerpand, dus kan nog even duren is het antwoord. Waarom niet nu al?

Welstandsnota

De nieuwe tekst van de nota is door de wethouder terug getrokken. Er was volgens politieke partijen te weinig ruimte voor vernieuwing en duurzaamheid en te weinig vrijheid voor eigenaren. De Vrienden waren juist blij met enerzijds een aantal versoepelingen en anderzijds een steviger greep op de beeldkwaliteit van verbouw en nieuwbouw. Hard nodig om de eenheid en het karakter van het Oude dorp te bewaken. Die beeldkwaliteit is in het verleden veel te veel los gelaten is, zie het ratjetoe in het centrum. Duidelijke richtlijnen op basis waarvan de Welstandscommissie dient te oordelen zijn belangrijk! Wij wachten de vernieuwde tekst af en reageren daar zonodig weer op.

Cultuurnota

De nieuwe Cultuurnota is aangenomen en er staat een mooie paragraaf in over de waarde en het behoud van erfgoed! Onze input, ook door in te spreken, is niet zonder resultaat gebleven!

BNI

Er is een uitvoerig onderzoek gedaan naar de beschermingswaardigheid van de BNI hallen aan de Havenstraat die te koop staan. De angst is dat ze door een nieuwe eigenaar gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Helaas blijkt alleen de dakconstructie van een van de hallen een bijzondere constructie te hebben die in aanmerking komt als gemeentelijk monument. De overige hallen zijn in goede staat, karakteristiek voor de tijd en beeldbepalend maar niet uitzonderlijk genoeg. Toch zou het vreselijk jammer zijn als ze afgebroken worden, er zijn zulke mooie dingen mee te doen, zie de hier afgebeelde plannen van een initiatiefgroep waarin o.a. de eigenaren van de naastliggende, geredde Krachtcentrale. Én wat er overal in Nederland gebeurt met prachtige herbestemmingen van dit soort complexen. Zie ook de oude Tinfabriek in Naarden. Wethouder Boom ijvert voor dit soort oplossingen maar is gebonden aan de eigenaren. Wij riepen de directie en eigenaren van BNI op om deze ontwikkelingen een kans te geven!

 

 

 

 

 

Blokkerpand

De wethouder meldde ons dat de voorstellen voor het nieuw te bouwen Blokkerpand tegenover de oude kerk in een vergevorderd stadium zijn en dat hij er enthousiast over is. In 2021 worden ze openbaar en kunnen dan met stakeholders en raadsleden besproken worden. Wij zijn vreselijk benieuwd. Het wordt een passend ontwerp met een speelse in de omgeving passende architectuur. De supermarkt die er in trekt zal geen opzichtig uiterlijk krijgen. Op de hoek, bij het plein, komt horeca, geïntegreerd in het hele complex. De bevoorrading van de Vomar supermarkt zal vanaf de Ceintuurbaan gebeuren. Wij spraken de hoop uit om in het participatietraject betrokken te worden.

Voorbaan 32

Het pand wordt gered en volledig gerestaureerd, fantastisch! De Vrienden hebben daar een mooie rol in gespeeld. De vraag is wat er met de grote tuin erachter, grenzend aan de Achterbaan, schuin tegenover de Hema gaat gebeuren. Het bestemmingsplan laat beperkte mogelijkheden toe. Architect Christiaan Koop, via zijn bedrijf (mede-)eigenaar overlegt met de gemeente over de opties. Wij voerden eveneens overleg met de heer Koop.

Keucheniusstraat

Het Keugat is op aantrekkelijke wijze gevuld en de bewoners zijn gelukkig met hun huizen. Wij verrasten ze met onze publicatie “ Het gat van Huizen” waarin ze de turbulente voorgeschiedenis van hun woning nog eens kunnen nalezen. De Vrienden hebben zeer intensief aan het participatietraject deelgenomen. We zijn trots op het resultaat!

 

 

 

 

 

 

 

Over de oostzijde wordt nu druk overlegd. Allerlei toezeggingen aan de participatiegroep Keugat (waaraan wij dus deelnamen) over een mooie invulling zullen gestand worden gedaan verzekerde wethouder Boom opnieuw..

Kerkstraat

Het afgebrande pand aan de Kerkstraat is hersteld en op creatieve wijze verrijkt met boven de winkeltjes liggende appartementen. De Vrienden ondernamen actie om dit karakteristieke pand te behouden. We zijn de eigenaren en de gemeente dankbaar voor hun inzet. Prachtig metselwerk in de oude stijl en het oude glas in lood is behouden. Hopelijk worden de winkelruimtes snel gevuld met aantrekkelijke winkeltjes en wordt de huur redelijk gehouden zodat ondernemende vrouwen en mannen er iets moois kunnen beginnen. De chocolaterie aan de Havenstraat is er daar ook zo’n mooi voorbeeld van!

 

Centrum

De Vrienden hebben zich begin van dit jaar druk gemaakt over de verdwijnende bloembakken in het centrum: de gemeente wilde niet langer betalen, politieke partijen vonden het de verantwoordelijkheid van de winkeliers. Daar bleef het stil, hoezo bloembakken als we er naar vroegen. Nou, omdat het het centrum aantrekkelijker maakt! En wie schetst onze verbazing: ineens hingen ze er toch! Beetje laat in het seizoen, maar je hoort ons niet klagen: ze zijn prachtig. Applaus voor het Hart van Huizen, de winkeliers!

 

 

 

 

 

Terrassen en verschuiving markt

Door de Corona epidemie is de zaterdagmarkt uitgerekt over Raadhuisplein, Lindenlaan en Kerkstraat richting kerk. Dit gaat lijken op wat wij al jarenlang bepleiten, de opschuiving van de markt zodat er op zaterdag, de drukste winkeldag, ook ruimte is voor gezellige terrassen op het Raadhuisplein en de horeca vrij baan krijgt. Als straks de

 

 

 

 

 

Kerkstraat ter hoogte van de kerk opnieuw wordt ingericht en de supermarkt er zit, kan dit een prachtig stukje markt worden: met Koningsdag staat die opstelling er ook en is het bijzonder gezellig daar! We zijn dus blij met de huidige opzet en laten we die s.v.p.  continueren en hebben dat opnieuw bepleit.

Driftweg

En nu we het over aantasting van het cultuur- en natuurlandschap hebben: op de Driftweg op de grens tussen Huizen en de gemeente Gooise meren dreigt een projectontwikkelaar een buitensporig groot appartementencomplex neer te zetten, min of meer in een natuurgebied. De stichting Vrienden van het Gooi en de omliggende bewoners maken zich sterk om deze bouw te verhinderen, wij steunen die initiatieven van harte. Ook onze gemeenteraad en wethouder spannen zich in, ook al valt het pand onder de bestemmingsplannen van de gemeente Gooise meren.

Jubileumbijeenkomst Tussen Vecht en Eem

GDe Vrienden bezochten de jubileumbijeenkomst van de stichting Tussen Vecht en Eem in het mooie Larense  Singer. Hoofdthema was de toekomst van het Gooise landschap en de dreigende “verdichting” en uitbreiding van het woongebied, zoals ze in Hilversum plannen. Vraag was ook of de nieuwe Omgevingswet die ontwikkelingen kan stoppen. Het Gooise landschap is zeer uniek en divers, dat werd nog eens duidelijk uit de voordrachten. Deze stichting vecht voor het behoud van dat landschap en zal zonodig een beroep doen op de nieuwe wet. Wij ondersteunen hun nastreven.

Bijeenkomst

De Vrienden wilden in november een bijeenkomst voor donateurs en geïnteresseerden organiseren rondom het thema: “Out of the box: visies over het Oude  Dorp”. Sprekers en locatie waren geregeld maar het kon niet doorgaan door de Corona restricties. Wij hopen de bijeenkomst alsnog in 2021 te kunnen organiseren.

Bestuur

Het (onbezoldigde) bestuur is ongewijzigd qua samenstelling en kwam in 2020 zes keer bijeen. Van alle vergaderingen werden notulen gemaakt, die werden gedeeld met de kerngroep. Er verschenen twee uitgebreide nieuwsbrieven die aan donateurs en stakeholders werden gestuurd.

De Jaarrekening 2019 werd na controle door de Kascommissie goedgekeurd en gepubliceerd. Dankzij trouwe donateurs, de inzet van de vrijwilligers en de beperkte uitgaven is de financiële situatie stabiel.

NB. Het financieel jaarverslag over 2020 kan ingezien worden door te klikken op de volgende link: Jaarrekening.

Geef een reactie