Verkeersbelasting Tuinstraat veel te groot!!!

Van de bewoners van de Tuinstraat kregen we een brief aan het College van burgemeester en wethouders met het verzoek om de Vrienden van het Oude dorp Huizen hierover te informeren.
Omdat we als Vrienden al bij de participatie rond de Keucheniushof op de verkeersconsequenties voor de buurt hebben gewezen, brengen we deze hartenkreet graag onder uw aandacht.
Zo zien we dat een verlevendiging van het Raadhuisplein niet alleen vertegenwoordigers van de markt en de Huizer ondernemers aangaat maar dat er wel degelijk gevolgen zijn voor bewoners van in dit geval de Tuinstraat. Door hen buiten de inspraak over en verlevendiging van het Raadhuisplein te houden wordt lichtvaardig met hun belangen omgesprongen.
Als Vrienden zullen we dit onderwerp binnenkort samen met andere ‘vergeten beloften’ nog eens onder de aandacht van de gemeenteraad brengen. De komende gemeenteraadsverkiezing leek ons wel een geschikt moment om nog eens een aantal zaken onder de aandacht van raad en college te brengen.
En waarom moet het beloofde eenrichtingsverkeer in de Tuinstraat eigenlijk wachten op de (steeds uitgestelde) verbouwing van de Blokkerpanden aan de Kerkstraat??

Geef een reactie