Gemeenteraadsverkiezingen: VVD

Wij analyseren iedere keer de inhoud van een programma m.b.t. onze doelstellingen.
Voor nu: VVD
Lijsttrekker is de zittende wethouder, Boom, met alle bouwzaken in zijn portefeuille. Vandaar dat we teleurgesteld zijn over de inhoudelijkheid van het programma.
We missen onderwerpen als de belangrijke Omgevingswet, nieuwe bestemmingsplannen (en de daaraan verbonden restricties), een visie op de ontwikkeling van het dorp, mobiliteit, de nog steeds te herschrijven Welstandsnota (welke (on-)vrijheden??
De VVD staat er nogal om bekend dat ze ondernemers en eigenaren (te!) veel vrijheden geven! Zo is het Oude dorp al verrommeld …
9 maart 2022 — Filed under: Geen categorie

Geef een reactie