Jaarverslag 2022 Vrienden van het Oude Dorp Huizen

Nu de Coronacrisis voorbij is komt het gemeentelijke proces weer op gang en
kan het bestuur van de stichting ook weer regelmatig live vergaderen. Van alle
bijeenkomsten zijn goedgekeurde verslagen gemaakt.

We hebben ons dit jaar met name bezig gehouden met de verkiezingen en de
programma’s van de politieke partijen, een stemadvies, het college akkoord
(enigszins teleurstellend), de Omgevingswet, Erfgoedvisie en het volgen en
becommentariëren van de besluiten in de Welstandscommissie en de
commissie Fysiek domein (waar eenmalig is ingesproken).

Helaas zit er weinig schot in een aantal voor het Oude dorp belangrijke dossiers
zoals de nieuwe Welstandsnota, de uitvoering van het Mobiliteitsplan,
uitbreiding van het beschermd dorpsgezicht (de politieke wil lijkt te ontbreken)
en het Blokkerpand.
Door de gunstige huizenmarkt en lage rente gingen veel panden over in andere
handen, werd er veel verbouwd en geïnvesteerd in oude huizen. Dat stemt ons
gelukkig. De welstandscommissie houdt de regie over het algemeen strak in
handen waardoor veranderingen goed in het karakter van het Oude dorp
passen.

Er werden drie uitgebreide Nieuwsbrieven gepubliceerd om onze donateurs op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen en het standpunt van de stichting.
Het donateurs bestand liep ietwat terug met name door het overlijden van
trouwe ondersteuners van ons werk. De financiële positie van de stichting is
stabiel. We werken uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers en de kosten zijn
mede daardoor laag.

De grootste uitdaging blijkt te liggen in het vinden van nieuwe enthousiaste
vrijwilligers om de bezetting van het bestuur op peil te houden en activiteiten
uit te voeren.
Yvonne van Sluys, voorzitter

10 maart 2023 — Filed under: Geen categorie

Geef een reactie